Uroczystość nadania tytułu doctor honoris causa UŚ prof. Jerzemu Buzkowi