Uroczystość nadania tytułu doctor honoris causa UŚ prof. Jerzemu Buzkowi

Uniwersytet Śląski w Katowicach, 11 czerwca 2010r.